asivitr.wav
blbec.wav
blesit.wav
cb_dobre.wav
cb_muml.wav
cb_mys.wav
cb_sliva.wav
donalde.wav
elektronka.wav
hajzly.wav
hq_2minutes_a.wav
hulej.wav
im_free.mp3
jsemtady.wav
kenny1.wav
machale.wav
manicka.wav
medik.wav
morava.wav
mrtvy.wav
najednou.wav
nedopatreni.wav
nepostoupili.wav
nestrilet.wav
noproblemo.wav
pepiku.wav
pinda.wav
pionyr.wav
podfuk.wav
porazka.wav
poslusne.wav
prospejete.wav
rozpocitavani.wav
sm_zkratka.wav
soudruzi.wav
tp_chlapi.wav
tp_nojiste.wav
umiram.wav
vprdeli.wav
zaostalej.wav
zrada.wav