Roadmap
Notifikácia
Návrhy na vylepšenia
Súpis podnetov z komentárov a moje posledné TODO pred vydaním ostrej verzie