Pridaná nová funkcia edit
Pridané zobrazovanie počtu komentárov a nejaké maličkosti.