ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ

Nápoveda pre užívatelov

Základné informácie Práva súborov a priečinkov Príkazy namiesto odkazov Priečinky Práca so súbormi Multimédia

Základné informácie

Aaron je webový operačný sysém ktorý sa môže správať ako bežný web s pridanou hodnotou až po plne sofitkované riešenie sietí, matematických úloh, práca s dátami a tak ďalej. Ako prvé by bolo dobré si vybrať tému ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ Základné rozdelenie je na * Verejný priečok, kde sa ukladajú verejné informácie ako stránky, obrázky, súbory. Verejný priečinok sa nachádza vo /var/www. * Domovský priečinok, kde si ukladáte len súkromné informácie ktoré nikto iný nevidí. Domovský priečinok sa nachádza v /home/uzivatel. Viac informácií nájdete Tu. Používanie stránky záleží od použitej témy, či už klasicky plne klikateľnej, alebo ovládanej cez príkazy, prípadne kombinácia oboch. Všetky príkazy si zobrazíte príkazom help. Na presun do priečinku slúži príkaz cd, napríklad cd /var/www/cesspool___zumpa a vypísanie obsahu priečinka príkaz ls. Ak chcete niečo skúšať, robte to prosím v priečinku cesspool___zumpa, ktorý je na to určený. Na pridanie článku slúži príkaz add, po spustení sa zobrazí textarea s obsahom:
#kuf1
title=Example kuf file
group=user
perm=wrr
#
Text
Najpodstatnejšími riadkami sú title=Example kuf file kde namiesto Example kuf file napíšeme názov súboru a namiesto Text napíšeme obsah článku. Na úpravu článku slúži príkaz edit.

Práva súborov a priečinkov

Základná filozofia je, že autor článku a priečinku má všetky práva, potom sú práva skupiny a práva ostatných. Zobrazenie práv súborov a priečinkov uvidíte napríklad v príkaze ls -l. Je to prvý stĺpec, pokiaľ začína s písmenom 'd' znamená že ide o priečinok, napríklad to môže vyzerať takto 'dwr-', 'w' znamená že vlastník súboru môže doňho zapisovať a aj ho čítať. Ďalšie v poradí je 'r', čo znamená že ho priradená skupina môže čítať a '-' znamená že ostatní nemajú na súbor žiadne práva.

Príkazy namiesto odkazov

Najzaujímavejšou vecou oproti klasickým webom, sú príkazy namiesto odkazov. Príkazy sa dajú písať priamo do adresného riadku. Napríklad klasický odkaz je: www.domain.com/index.php?page=1 Pretože Aaron funguje na princípe príkazov, potrebujeme spustiť príkaz na vypísanie súboru a za ním názov súboru: www.domain.com/index.php?shell=cat 1 Shell znamená že to spustí shell a za rovná sa je samotný príkaz 'cat', ktorý práve slúži na vypísanie súboru, no a jednotka znamená že sa vypíše článok číslo 1. Aaron obsahuje aj príkazový riadok, takže to isté v príkazovom riadku bude vyzerať takto: cat 1 Pretože Aaron pracuje ako operačný systém, tak s výstupom môžeme ďalej pracovať. Napríklad nebudeme chcieť vypísať celý článok, ale len prvých päť riadkov (vrátane prázdnych riadkov), tak výstup pošleme do 'head' a celý príkaz bude vyzerať takto: cat 1 | head 5 Konkrétny príklad ako banujem webových spam botov. logs 1 | grep hladany_retazec | bar -s 7 | ufw deny Príkaz 'logs 1' vytiahne logy z jedného dňa, 'grep hladany_retazec' vyfiltruje len riadky ktoré obsahujú hľadaný reťazec, 'bar -s 7' vytiahne siedmi stĺpec kde sú IP adresy, no a 'ufw deny' hodí IP adresy do banlistu. Všetky príkazy si zobrazíte príkazom help.

Priečinky

Hlavné dva priečinky kde majú užívatelia prístup je verejný priečinok /var/www a súkromný priečinok /home/užívateľ. Verejné podpriečinky majú rôzne práva, buď tam majú práva zapisovať všetci, alebo nejaká skupina užívateľov, prípadne len administrátori, čiže členovia skupiny root. Do súkromného priečinka máte prístup len vy. Voľné miest o súkromnom priečinku si zistíte príkazom df. Ak si chcete uložiť do domovského priečinku súbor použite príkaz upload. Ak si chcete vytvoriť textový súbor, použite príkaz edit. Ak chcete vo verejnom priečinku písať články a blogy, použite príkaz add, vtedy sa použije súborový formát KUF. Viac o súborovom formáte KUF zistíte príkazom

Práca so súbormi

Na vypísanie obsahu súboru hocijakého typu slúži príkaz cat, nieje problém si pozrieť aj obsah ssúboru vo formáte JPG, prípadne si vypísať len hlavičku cez cat obrazok.jpg | head 1 Ak si chcete súbor stiahnuť napíšte: download obrazok.jpg

Multimédia

Na zobrazenie obrázkov slúži príkaz 'feh' napríklad na zobrazenie obrázku 'krajinka.jpg' použije príkaz: feh krajinka.jpg Na pozretie videa 'video.ogv' použite príkaz vlc video.ogv No a na vypočutie hudby napríklad zo súboru 'kapela.wav': vlc kapela.wav