Súpis podnetov z komentárov a moje posledné TODO pred vydaním ostrej verzie

bedna 29.08.2012 15:00:46 Z komentárov: 1.) zmen prosimte background-color inputu kam se pisou commandy z black na transparent STATUS: Hotové 2.) zaridit focus na commandlajnu kdyz se kline kamkoliv do stranky STATUS: Hotové (zrušené) 3.) nl2br by pri odesilani komentare taky neuskodilo :-D STATUS: Hotové 4.) detekcia dvojitého odoslania komentára STATUS: Hotové 5.) startx STATUS: Hotové 6.) grep STATUS: Hotové (budem dorábať ešte drobné zmeny) 7.) uname STATUS: Bude 8.) cat /dev/urandom | cat /dev/random -] nahodny clanek (od kohokoliv)? cat /dev/dsp -] nejake ozralecke 'cosi' (tag audio v html5?) urandom hotové dorobiť /dev/dsp 9.) šlo by implementovat i filesystem ( /, /dev, /home, /src, /docs, /etc)? aspoň aby když zadám 'ls', tak se ukáže něco jako /s/s3.1 nebo /a/a1 /a/a2 atd. potom by se hodilo i 'date' STATUS: Hotové 10.) Naimplementuj ty kralykovo fortunes, to se pak napíše cat /dev/ka STATUS: Hotové Moje TODO: 1.) Zlepšenie práce s logmi pre rootov STATUS: STATUS: Hotové 2.) Práca so súbormi, pre rootov STATUS: Hotové (su) 3.) Editácia súborov, pre rootov STATUS: Hotové (su) 4.) Viac jazyčné gui STATUS: Bude 5.) Presúvanie dokumentov STATUS: Hotové 6.) Mazanie dokumentov STATUS: Hotové 7.) Reťazenie príkazov STATUS: Hotové 8.) Pri označení dokumentu ako nepublikovaného, ukladať ho do domovského adresára užívateľa STATUS: Hotové (zrušené) 9.) Konfigurovateľnosť užívateľského GUI (.bashrc, xorg.conf, locale) STATUS: Hotové 10.) Upload súkromných súborov STATUS: Hotové 11.) Prezeranie domovského adresára STATUS: Hotové 12.) Vytváranie súborov v domovskom adresári STATUS: Hotové 13.) Mazanie súborov v domovskom adresári STATUS: Hotové 14.) JavaScript (autocomplete) STATUS: Hotové 15.) Ajax (Chat atď.) STATUS: Bude 16.) Výpis chybových kódov a upozornenie rootov na chyby webu STATUS: Bude 17.) Pre rootov zmazanie užívateľa STATUS: Hotové 18.) Pre rootov možnosť zakázať sa užívateľovi prihlásiť STATUS: Hotové 19.) Pre rootov možnosť zakázať IP STATUS: Hotové 20.) Zmena príkazu ls ešte viac linuxácky :) STATUS: Hotové 21.) Zmena príkazu cat ešte viac linuxácky :) STATUS: Hotové 22.) Zmena štruktúry domovského adresára STATUS: Hotové 23.) Príkaz cd STATUS: Hotové 24.) Príkaz pwd STATUS: Hotové 25.) Chat bot STATUS: Hotové 26.) mkdir STATUS: Hotové 27.) Úprava add, edit, cat, ls a news, aby vedeli pracovať s cestami k súborom STATUS: Hotové 28.) Prepracovanejšie práva k súborom a priečinkom STATUS: Hotové 29.) Zmeny v súboroch ukladať do diffov STATUS: Bude 30.) Úprava príkazu news STATUS: Hotové 31.) Pridať chmod STATUS: Hotové 32.) Pridať groupadd STATUS: Hotové 33.) Pridať groupdel STATUS: Hotové 34.) Pridať groupmod STATUS: Hotové 35.) Pridať useradd STATUS: Hotové 36.) Pridať usermod STATUS: Hotové 37.) Pridať aptitude STATUS: Hotové Sieťovanie - Skrytá sieť v Internete (Darknet) 1.) DNS server STATUS: Rozpracované 2.) DNS client STATUS: Rozpracované 3.) Vytvorenie vlastnej siete(í) STATUS: Rozpracované č.) Posielanie šifrovaných dát medzi servermi STATUS: Rozpracované 5.) Príjem šifrovaných dát medzi servermi STATUS: Rozpracované 6.) Systém dôveryhodnosti STATUS: Rozpracované Aplikácie 1.) Natívne aplikácie pre desktop na komunikáciu so serverom STATUS: Bude ľ.) Synchronizácia medzi serverom, desktopom a ostatnými aplikáciami STATUS: Bude Add comment: com /var/www/cs_sk/serialy/3/4