Poštovné pre Big Tuxa

bedna 14.12.2016 16:40:58

Slovensko

Doručené do 2 dní Cena: 0,95 €

Česko

Doručené do 4-7 dní Cena: 2,20 €

Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia,

Doručené do 4-7 dní Cena: 2,80 €

Rusko

Doručené do 15-20 dní Cena: 2,80 €

USA, India

Doručené do 14-17 dní Cena: 5 €

Japonsko, Kanada

Doručené do 8-15 dní Cena: 5 €

Austrália, Čína

Doručené do 11-12 dní Cena: 5 €

Hongkong

Doručené do 11-12 dní Cena: 5 €

Egypt

Doručené do 11-12 dní Cena: 5 €

Saudská Arábia

Doručené do 18-20 dní Cena: 5 € Add comment: com /var/www/cs_sk/donate/2