Ako si ušiť Tuxa

bedna 11.12.2016 17:29:19 Návod vychádza z projektu http://www.free-penguin.org. ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ ROZPÍSANÉ Add comment: com /var/www/cs_sk/clanky/tux/1