Spoločenská zmluva

bedna 03.08.2011 15:41:32 Obsah webu, doména a kód bude vždy patriť všetkým členom KERNEL ULTRAS. Nikto si ho nemôže privlastniť, ani predať. Členovia sa zaväzujú, že nikdy nezmažú príspevky, okrem takých, ktoré by boli rasistické, alebo by prišlo k osobným, prípadne právnym sporom. Čo sa týka vulgarizmov, tak to je na uvážení každého roota. Rooti tento text môžu upraviť, prípadne doplniť. Keby sa mi niečo stalo, tak prihlasovacie údaje k doméne na GoDaddy má Amigapower. Ešte to musím dohodnúť s kámošom, kde je teraz web, aby v tom prípade odovzdal web Amigovi. Add comment: com /var/www/cs_sk/clanky/2